Streama våra matcher!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Arboga IK
Ishockey

 

 

 

 


Blå Vita Vägen 3,0
 STYRDOKUMENT FÖR UNGDOMSLAGEN   Gällande träning och matchning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. 1

Introduktion. 2

Verksamhetens uppdelning. 3

Barnishockey U8, U9, U10, U12/2 och U12/1. 3

Ungdomsishockey U14/2, U14/1, U16/2 och U16/1. 3

 

Ledare. 4

Ansvar 4

Utbildningskrav. 4

Ledartillsättning. 5

Funktioner i lagen. 5

Träning. 5

Omklädningsrum…………………………………………………………………………….6

Match…………………………………………………………………………………………..6

Uppflytting/nerflyttning………………………………………………………………………..7

 

                                                                                                                                        

 


Introduktion

 

Vi välkomnar Dig till att ta del av IFK Arboga IK:s Match & Träningsdokument – Blå Vita Vägen 3,0 för IFK Arboga IK.

 

Detta upplägg styr verksamheten och som styrelse, kommittéer, tränare, ledare, spelare, föräldrar och andra medlemmar har att ta del av och utifrån dess viljeinriktning/policy försöka tillämpa i praktiken. Det är en policy som ständigt måste kunna ifrågasättas för att vara en del av föreningens framåtsyftande arbetssätt. Den utgör delvis en vision men är en tydlig viljeinriktning som syftar till att stödja, uppmuntra, klargöra roller och inriktningar för verksamheten.

 

Vi bedriver en verksamhet som är omfattande på många plan. Exempelvis

 

 • Ca 240 ungdomar i åldern 7-18 år är under utbildning i vår Ishockeyskola.
 • Det spelas närmare 300 matcher på en säsong i alla lag tillsammans
 • Vi bedriver ca 30 träningspass per vecka
 • Närmare 70 ledare är på något sätt engagerade i verksamheten
 • 450 föräldrar till alla våra ungdomar är intresserade av sina barns aktiviteter i vår hockeyskola

 

Detta gör att det finns många olika åsikter om hur vår verksamhet skall bedrivas. Vi tar gärna emot tips och idéer som leder till förbättringar av verksamheten, vi vill gärna ha en öppen och levande dialog. Vi tar också gärna emot kritik, negativ som positiv, som vilar på sakliga, objektiva grunder. Personangrepp och liknande hör däremot inte hemma här.

 

För att vi på något sätt skall leva upp till vår seriösa inställning bör det påpekas att

 

 • Det är vi som sätter upp villkoren för verksamheten
 • Det är vi som ställer kraven på deltagarna
 • Det är vi som har ansvaret för verksamhetens genomförande
 • Det är vi som har ansvaret för att besluten genomförs/följs upp

 

Att alla som vill får delta i vår Hockey-skola. Vi kan garantera att du blir rättvist behandlad Och att vi står bakom dig under din hela hockey-karriär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens uppdelning Barnishockey U8, U9, U10, U11 och U12

Till och med 12 års ålder (U12) spelar vi barnishockey, vilken i träning såväl som i matcher, skall baseras på bredd, lek och glädje. Med detta menar vi följande; Bredd innebär att alla som vill skall få delta i verksamheten, tränings- och matchtillfällen skall för alla vara rikliga.

Leken skall inom Barnishockeyn vara en grundförutsättning och den skall dessutom ske i samförstånd (alla förstår), den skall vara ömsesidig (alla tycker om den) och den skall vara av principen (alla får chansen). Träningar och matcher skall alltid ske på barnens villkor, vilket innebär utifrån deras förutsättningar. Med detta menas bl. a att träningar och matcher skall anpassas till individen och dennes färdighetsutveckling. Glädjen skall skapas via en positiv anda, byggd på positiva och glada tankar och känslor. Barnen ska fostras i sin egen åldersgrupp, antalet spelare i respektive ålder ska vara styrande för hur vi flyttar spelare upp eller ner.

 

Ungdomsishockey U13, U14, U15 och U16

I ungdomshockeyn skall träningar och matcher planeras utifrån ungdomarnas förutsättningar, vilket innebär att träningar och matcher även här skall anpassas till individen och dennes färdighetsutveckling. Stor vikt skall läggas vid kommunikation spelare/tränare för att minimera missförstånd i uttagningarna och uppflyttningarna/nedflyttningarna, här har träningsnärvaron och inställning stor betydelse.

 

Den breddinriktade ungdomshockeyn skall syfta till att fortsätta att bereda plats för alla som vill spela ishockey och samtidigt ge utrymme för dem som behöver mogna. Matcherna skall ha hög prioritet, eftersom spelet och glädjen att spela ishockey är viktigast. Ett U15-lag skall ha denna inriktning, där deltagarantalet är obegränsat och ett antal platser till U16 skall vara rullande.

 

Den prestationsinriktade ungdomshockeyn skall i första hand ha som mål att utbilda spelarna så de kan spela hockey på seniornivå. För att detta ska bli verklighet så måste det ställas krav på denna åldersgrupp när det gäller träningsnärvaron samt inställningen på träning och match. Träningar och teorilektioner skall ha hög prioritet, eftersom kunskapsförmedlingen är viktigast. I de matcher som spelas skall motståndet ha hög kvalitet. Ett U16-lag skall ha denna inriktning, där minst 15+2 spelare skall ingå. Den äldre ålderskullen skall ha störst representation, dessutom skall ett antal platser mellan U15-laget och U 16-laget vara rullande och frekvent växlande av spelare skall ingå.

 

 

 

  Ledare/Tränare Ansvar

Ledare inom IFK Arboga Hockey ansvarar för:

 • att Hockeyförbundets direktiv följs och utvärderas med individen i fokus
 • att man har rätt utbildning i förhållande till dom uppgifter man har
 • att inriktningen i ABC pärmen för den aktuella åldersgruppen följs
 • att beslut av Styrelse verkställs
 • att säsongsplanering är godkänd av sportkommittén/styrelsen
 • att information förs ut i verksamheten
 • att idéer och synpunkter förs åter till rätt instans
 • att ej uttagna får veta varför
 • att utbildning går före match/träning

Vidare skall ledarna verka för en positiv atmosfär mellan ledare, spelare och föräldrar/medlemmar. Kommunikation och dialog är en del av verksamheten. Ledare inom föreningen ska kunna motivera beslut och ställningstaganden på ett objektivt sätt. Positiv kritik lyfts kollektivt, eventuell negativ personlig kritik lyfts alltid individuellt!

Utbildningskrav

Huvudtränare inom IFK Arboga Hockey som är tillsatta av föreningen ska ha utbildning motsvarande ”Nya Tränarlegitimationer” från Svenska Hockeyförbundet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så många övriga ledare i laget som möjligt ska ha minst Grundkurs

 

Krav för samtliga ledare är att följa ungdomsdokumentet, ”Blå Vita Vägen 3.0”, som uppdateras inför varje säsong där man bl.a. får kännedom om föreningens krav på lagen, innehållet i policys i SIF:s  hemmaplansmodellen samt IFK:s värdegrund Blåvita Stilen.

 

Ansvariga för att ledare har rätt utbildning är i första hand ledarna själva (med stöd av ungdomsansvarige) som ska hålla sig informerade om vilka krav som gäller varje säsong, undersöka när utbildningarna är och anmäla sitt intresse till ungdomsansvarig

Ledartillsättning

IFK Arboga Hockey strävan är att föräldratränare med egna barn i laget ej skall finnas i U16, J18 eller J20 för att minimera misstankar om jävighet eller överdriven kritisering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportkommittén, utser gruppernas huvudtränare och lagledare. Lagledaren ansvarar med Sportkommitténs stöd för att övriga ledarfunktioner inom laget tillsätts. Föräldragruppen utser föräldrarepresentanter.

Funktioner i lagen

Följande ansvar och befogenhet har de olika funktionerna i ett lag inom Arboga Hockey. Detta är en utgångspunkt, förändringar kan beslutas inom laget beroende på ledarsituationen.

 

Funktion

Ansvar & befogenheter     

Lagledare

Administration av laget, Utse ansvariga för funktionerna nedan

Kontakt med kansli, föräldrar osv. Istider, matcher, domare & ingå i ungdomskommittén

Tränare

Spelidé, planering och genomförande av träningar ansvar för klubbens röda tråd

Laguttagning, Coachning, Utvecklingssamtal

Materialare

Material, Slipning

Lagvärd

Ta emot gästande lag och domare vid hemmamatch

Närvarar på läktaren vid match

Föräldrarepresentant

Föräldragruppens representant mot ledarna

Sekretariatsansvarig

Arrangera utbildning av funktionärer

Tjänstgöringsschema till hemmamatcherna

Cafeteriaansvarig

Kontakt mot föreningens cafeteriaansvarig

Tjänstgöringsschema

Arrangemangsansvarig

Kontakt mot föreningens arrangemangsansvarig

Tjänstgöringsschema för arrangemang; a-lags matcher osv

 

Träning

Spelaren skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00, där alla skall vara på plats ”så fort som möjligt”. Efter träningen gäller off ice typ av nedvarvning. Inskolning av dusch efter träning skall starta senast i U10. Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas, vilket skall vara rutin från och med U10. Från och med U9, skall föräldrar EJ befinna sig i spelarbåset/omklädningsrummet under träning. Grovstädning av båset skall ske efter varje träning.

Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt. Hjälptränare kan förekomma – de skall inte företrädesvis vara ”puck eller kon-flyttare” utan biträda och stödja enskilda som ej fullt behärskar övningarna samt deltaga i träningarna fullt ut.

Omklädningsrum

Enbart en förälder/spelare bör hjälpa till med snörning och liknande, därefter skall det vara föräldratomt i omklädningsrummet. Vi vill också att det är föräldratomt i korridoren i anslutning till omklädningsrummen och hänvisar istället till entrén/publikgången/cafeterian. Allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment.

Från och med U10 bör en viss skolning i omklädningsrummet inledas som syftar till att spelarna så småningom klarar sig utan föräldrar. Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder. Förbrukad tejp, isolering med mera skall kastas i avsedda kärl och omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning. En ledare lämnar omklädningsrummet sist.

Match

 

Alla spelar lika

Träningsnärvaro

Inställning

Kunskap

Övrigt

U8-U10

X

 

 

 

1*

U11-U12

X

X

 

 

2*

U13-U14

X

X

X

 

3*

U15

X

X

X

 

4*

U16

 

X

X

X

5*

J18-J20

 

X

X

X

6*

 

 1. Alla spelar lika, inga undantag. Speltid/match ska vara så lika fördelat mellan alla deltagande spelare som möjligt. Antal matcher/säsong ska också fördelas jämnt mellan alla spelare.

 2. Målsättningen är att alltid när det är möjligt spela med fullt lag d.v.s. 15 utespelare + MV. Speltid/match ska vara så lika fördelat mellan alla deltagande spelare som möjligt. Antal matcher/säsong ska också fördelas jämnt mellan alla spelare. Stor träningsnärvaro kan ge fler matcher men skillnaden ska vara minimal.

 3. Målsättningen är att alltid när det är möjligt spela med fullt lag d.v.s. 15 utespelare + MV. Speltid/match ska vara så lika fördelat mellan alla deltagande spelare som möjligt. Antal matcher/säsong ska också fördelas jämnt mellan alla spelare. Stor träningsnärvaro samt rätt inställning kan ge fler matcher men skillnaden ska vara minimal. I DM spelar vi med bästa laget och där är också toppning tillåten.
   
 4. Målsättningen är att alltid när det är möjligt spela med fullt lag d.v.s. 15 utespelare + MV. Vid något tillfälle/match kan det vid en väldigt speciell avgörande match i cup eller serie vara OK att sätta in dom för dagen hetaste spelarna. Det får inte alltid vara samma spelare och det får inte upprepas vid för många tillfällen/match eller under säsong. Stor träningsnärvaro samt rätt inställning kan ge fler matcher men skillnaden ska inte vara för stor.

 

 1. I U16 spelar det bästa laget från aktuella åldrar. 3 eller 4 femmor. Toppning är tillåten. Dom som får lite speltid i U16 bör också få speltid i U15. Spelare som inte tar plats i U16 ska beredas plats/har företräde till plats i U15. I detalj hur det här ska styras upp måste avgöras inför varje säsong när man har kontroll på antalet spelare i varje ålder. Ingen ska spela 2 matcher/helg om någon måste stå över matcher helt. Rotera på så många spelare som möjligt om kvalité är lika. Välj spelare efter motstånd.

 2. Här ställer man normalt upp med bästa laget. Ordna träningsmatcher så att alla får matcher. 3 eller 4 femmor. Toppning är tillåten. Viss hänsyn måste visas mot dom som inte får spela så mycket. Rotera på så många spelare som möjligt om kvalité är lika. Även yngre spelare bör ges chansen om det är möjligt. Välj spelare efter motstånd.
Uppflyttning & nerflyttning

 

 Uppflyttning & nerflyttning görs för att individen ska utvecklas det primära målet är inte att förstärka det äldre laget.

Från

Träning

Match

U8-U10

Endast då äldre laget har behov av fler spelare. Urval får ej ske på kunskap. Ska uppflytt ske ska alla som vill få chansen.

Se träning.

U11-U12

Erbjud alla som vill att testa om det funkar antalsmässigt.

Det äldre laget styr. Försök att använda så många spelare som möjligt, men bra träningsnärvaro i egna laget är ett krav för uppflytt.

U13-U14

Så många som möjligt bör rotera på platserna i äldre laget men ju äldre spelarna är desto högre krav får ställas vad gäller kunskap

Det äldre laget styr. Försök att använda så många spelare som möjligt, men kunskap, bra träningsnärvaro och bra inställning i egna laget är ett krav för uppflytt.

U15-U16

En gemensam träningsgrupp. Dom bästa spelarna tränar regelbundet med J18. Om antal spelare medger det så kan permanent uppflytt vara aktuellt för särskilt talangfulla spelare.

Det bästa laget spelar U16, övriga spelar U15. Det innebär att dom bästa spelarna från yngre laget flyttas upp i mån av kunskap. Försök ta hänsyn så att alla får spela matcher samt att belastningen inte blir för stor helg efter helg på vissa spelare.

J18

Dom bästa spelarna tränar regelbundet med J20. Om antal spelare medger det så kan permanent uppflytt vara aktuellt för särskilt talangfulla spelare.

Det bästa laget spelar, det innebär att dom bästa spelarna från yngre laget flyttas upp i mån av kunskap. Försök ta hänsyn så att alla får spela matcher samt att belastningen inte blir för stor helg efter helg på vissa spelare.

J20

Alla spelare som har tillräcklig kunskap och bra inställning bör få chans att träna med A-laget. Vissa oftare än andra och några kanske tränar permanent med A-laget. A-lagstränare och sportkommitté avgör.

Beroende på vilken nivå A-laget spelar. A-lagstränare och sportkommitté avgör.

 

För att behålla så många spelare så länge som möjligt så krävs det ledarna uppmuntrar spelare att även spela med dem som är yngre. Viktigt att nivåanpassa spelarna för u15/16. Det är alltid de äldre laget tränare som bestämmer i slutändan

 

 
SPONSORER